top

Kvalifikationer

Udover at have erhvervet sig en solid videnskabelig baggrund som adjunkt/lektor ved Københavns Universitet, ph.d.-afhandling, doktordisputats og forfatter på mere end 30 internationalt publicerede artikler (publikationsliste - tryk her) har Jesper Thulesen opnået ”EU autorisation” i øjenspecialet (FEBO) i Paris 2008 samt speciallægeautorisation i Norge og Dubai. I Perioden 2008-2016 har Jesper Thulesen drevet stor øjenklinik i provinsen men koncentrerer sig nu udelukkende om City og nordisk samarbejde samt som underviser i øjenlågsoperationer / operationer i øjenomgivelser for kommende speciallæger. Som én af ialt kun ganske få danske specialister er Jesper Thulesen medlem af den prestigefuldte organisation - European Socitety of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS). Jesper Thulesen holder årligt flere foredrag ved internationale kongresser, og i 2023 er der afholdt mere end 10 foredrag i det meste af verden (Europa, USA og Asien). Flere foredrag er planlagt for 2024 (Frankrig, Dubai, Østrig, USA - og sandsynligvis Asien igen). Jesper Thulesen er udnævnt som 'Co-director' for den store amerikanske og pretigiøse kongres Vegas Cosmetic Surgery for 2024-2025.

Book en forundersøgelse

Dine nye smukke øjne starter med en konsultation hos øjenkirurg Jesper Thulesen. Mød ham til en uforpligtende samtale og få en professionel vurdering.

Se mere om øjenlågskirurgi på hjemmesiden www.eye5.dk