top

Kvalifikationer

Udover at have erhvervet sig en solid videnskabelig baggrund som adjunkt/lektor ved Københavns Universitet, ph.d.-afhandling, doktordisputats og forfatter på mere end 30 internationalt publicerede artikler (publikationsliste - tryk her) har Jesper Thulesen opnået ”EU autorisation” i øjenspecialet (FEBO) i Paris 2008. I Perioden 2008-2016 har Jesper Thulesen drevet stor øjenklinik i provinsen men koncentrerer sig nu udelukkende om City og nordisk samarbejde samt som underviser i øjenlågsoperationer / operationer i øjenomgivelser for kommende speciallæger. Som én af ialt kun 2 danske specialister er Jesper Thulesen medlem af den prestigefuldte organisation - European Socitety of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (ESOPRS). I 2019 holdte Jesper Thulesen kirurgiske foredrag ved 4 internationale kongresser (DK, Frankrig, USA, Tyskland) og i 2020 er der afholdt ét (Frankrig) og ét mere planlagt i USA, hvis COVID19-pandemien tillader det (?).